עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה מכסה מפני אובדן או נזק לרכוש הנמצא בתוך הדירה. שווי תכולת הדירה נקבע ע"פ המידע שמסרת לחברת הביטוח או באמצעות הערכה של מעריך מומחה מטעם חברת הביטוח.

הכיסוי בביטוח תכולה כולל, בנוסף לפיצוי במקרה של נזק לרכוש, גם את הכיסויים הבאים: אחריות כלפי צד שלישי, כיסוי לחפצים אישיים מחוץ לדירה (כמפורט בפוליסה), כיסוי לנזק תאונתי מסיבה חיצונית שיגרם למכשיר הטלוויזיה, מחשב ומערכת קול. כמו כן, ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך

הביטוח מכסה מגוון רכב של סיכונים. עיקרי הביטוח:

·         אש, ברק, רעם

·         פריצה, גניבה, שוד- או ניסיון לבצעם

·         התפוצצות או התלקחות

·         נזקי צנרת, מים ואינסטלציה

·         שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

לחץ לתנאי הפוליסות המלאות


                                                                     לחץ לקבלת הצעת מחיר

ביטוח דירה
דלג על ביטוח דירה
קבל הצעת מחיר
דלג על קבל הצעת מחיר

לקבלת הצעת מחיר

checked
עבור לתוכן העמוד